تجربه پرورش قارچ جادویی ..

تجربه و تکنیک ‌های پرورش خودت رو منتشر کن

انتشار تجربیات پرورش ماشروم

با ثبت فرم قادر هستی تجربیات خودت رو از مراحل پرورش قارچ ارسال کنی تا در بخش بلاگ وبسایت قرار بگیره. هدف ما ایجاد آگاهی بیشتر در مورد بهترین روش‌ها و نتایج پرورش قارچ است.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 8 files.
حداکثر تعداد عکس 8 عدد - تصاویر می‌تواند شامل مراحل مختلف تا میوه‌دهی
منتشر نخواهد شد.